Skicka / Send dokument
Till Nödkontakter/To Emergency contacts
Medarbetare/Employee
Fyll i ditt personnummer, länk skickas till din KI-mejl.
Fill in your social security number, a link will be sent to your KI email.
Personnummer *
Skicka / Send